Tavoitteemme – Nolla virhettä luovutuksessa!


Työskentelemme aktiivisesti koko organisaatiomme, tuotantomme ja kumppaniemme kanssa mahdollisten virheiden havaitsemiseksi ja analysoimiseksi. Vain tämän vision mukainen vaatimustaso tekee osaamisestamme kiinnostavan.

Ohjattu suunnittelu

Onnistuneelle rakennukselle luodaan pohja jo piirustuspöydän ääressä. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa alustaviin suunnitelmiin jo luonnosvaiheessa, jotta meidän on helpompi tunnistaa erityisten suunnitteluratkaisujen tarve tai vaihtaa rakenteita laadukkaammiksi. Laadukkaasti suunniteltu rakenne on helppo saada onnistumaan työmaalla.

Suunnittelun jälkeen työ jatkuu työmaalla, jossa asennustyö tehdään vaaditulla tarkkuudella. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on hyödynnettävä sekä korkeaa kädentaitoa että modernia rakennustekniikkaa. Talon rakentaminen on vaativaa käsityötä.

Läsnäoleva katselmointi

Laadunvalvonta toteutetaan moniportaisesti ja siihen osallistuvat työnjohtomme lisäksi asiakas sekä vastaava työnjohtaja. Laadunvalvontaa toteutetaan ennalta suunniteltujen katselmusten mukaan. Osa katselmuksista tehdään yhdessä sinun kanssasi. On yhteinen tavoitteemme saada korkealaatuinen ja virheetön suoritus ihailtavaksemme.

Onnistunut työmaatoiminta ja oikeat materiaalivalinnat ovat pitkäikäisen kodin perusta. Uuden kodin käyttöönoton lähtökohtana on suunnitelmien mukainen ja virheetön suoritus.

Aidon käsityön kulmakivet

Rakenteiden valinta

Pyrimme edistämään rakentamisen laatua sekä asumisen turvallisuutta valitsemalla toimiviksi koettuja rakenteita ja tuotteita. Jokaisen rakennuksen kohdalla arvioidaan mitkä rakenteet soveltuvat käyttötarkoitukseen ja olosuhteisiin parhaiten.

Turvallinen suunnittelu

Jokainen kivitalo on yksilö, mikä korostaa suunnitteluvaiheen tärkeyttä. Yksilöllisten kivitalojen suunnittelussa on tärkeää nostaa esiin erityistä huomiota vaativat pisteet. Näin saadaan näyttävyyden lisäksi aikaa kestävää teknistä laatua.

Asennustyö

Rakentaminen on erityistä kädentaitoa vaativa osaamisen ala. Laadun rakentaminen edellyttää rakenteiden, työjärjestyksen sekä parhaiden käytäntöjen tuntemista. Osaava muurari, timpuri ja maalari ovat laaturakentamisen supersankareita.

Läsnäoleva katselmointi

Työn seuraaminen, ohjaaminen ja katselmointi on laadunvarmistuksen viimeinen askel. Etukäteen suunnitelluilla katselmointikäytännöillä varmistetaan haluttu lopputulos. Katselmointiin osallistuvat asentaja, työnjohto, viranomainen sekä asiakas.

”Tunnemme oman tuotteemme sekä muuttovalmiin kivitalon työvaiheet.”