Tavoitteemme – Nolla virhettä luovutuksessa!


Työskentelemme aktiivisesti koko organisaatiomme, tuotantomme ja kumppaniemme kanssa mahdollisten virheiden havaitsemiseksi ja analysoimiseksi. Vain tämän vision mukainen vaatimustaso tekee osaamisestamme kiinnostavan.

Ohjattu suunnittelu

Onnistuneelle rakennukselle luodaan pohja jo piirustuspöydän ääressä. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa alustaviin suunnitelmiin jo luonnosvaiheessa, jotta meidän on helpompi tunnistaa erityisten suunnitteluratkaisujen tarve tai vaihtaa rakenteita laadukkaammiksi. Laadukkaasti suunniteltu rakenne on helppo saada onnistumaan työmaalla.

Suunnittelun jälkeen työ jatkuu työmaalla, jossa asennustyö tehdään vaaditulla tarkkuudella. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on hyödynnettävä sekä korkeaa kädentaitoa että modernia rakennustekniikkaa. Talon rakentaminen on vaativaa käsityötä.

Läsnäoleva katselmointi

Laadunvalvonta toteutetaan moniportaisesti ja siihen osallistuvat työnjohtomme lisäksi asiakas sekä vastaava työnjohtaja. Laadunvalvontaa toteutetaan ennalta suunniteltujen katselmusten mukaan. Osa katselmuksista tehdään yhdessä sinun kanssasi. On yhteinen tavoitteemme saada korkealaatuinen ja virheetön suoritus ihailtavaksemme.

Onnistunut työmaatoiminta ja oikeat materiaalivalinnat ovat pitkäikäisen kodin perusta. Uuden kodin käyttöönoton lähtökohtana on suunnitelmien mukainen ja virheetön suoritus.

Tunnemme oman tuotteemme ja tuotantoprosessimme. Siksi annamme asennustyöllemme takuun.