Vastuullisuus


Vastuu yhteisöstä ja lähiympäristöstä on yhteinen asiamme. Liiketoiminnan luonne, tuotteet ja käyttäytyminen tulee olla linjassa yleisen vastuullisuusajattelun kanssa. Meidän vastuullisuusajattelussamme otetaan huomioon muun muassa rakennuskannan kestävä kehittäminen, sukupolvet ylittävä käyttöarvo, yhteinen ympäristömme sekä arvokkaiden kädentaitojen kehittäminen. Näillä peruspilareilla varmistamme toiminnan kestävyyden ja arvon.

Kivitaloja perheille

Rakennamme kivitaloja perheille suunnitellun käyttötarpeen mukaan. Me toimimme rakenteiden ja rakennustekniikan puolesta sinun edunvalvojanasi sekä lähimpänä asiantuntijanasi.  

Perheen toiveiden mukaan suunniteltu ja rakennettu kivitalo on keskeinen turvallisuuden ja identiteetin lähde. Oikealle sijainnille rakennettu laadukas rakennus on perheen yhteinen sijoitus. Me haluamme olla rakentamassa koteja, joiden käyttöarvo säilyy korkeana sukupolvelta seuraavalle. Tällaiset tavoitteet voivat vaati asiakkailtamme taloudellista panostusta, mutta ovat vastuullisia ja hyvien arvojen mukaisia. 

Kestäviä valintoja

Ympäristöstä huolehditaan materiaalivalinnoilla sekä vastuullisella työmaatoiminnalla. Valitsemme käyttämämme materiaalit ympäristörasite huomioiden ja samalla tekninen suorituskyky varmistaen. Tilaukset ja työmaatoiminta järjestetään hukka ja jätteenmuodostus minimoiden.

Taitavat ammattilaiset tekevät pitkäikäisiä rakennuksia. Me ylläpidämme ja kehitämme perinteisen muurari- ja timpurifilosofian kulttuuria. Kivitalomme muurataan paikan päällä, mikä edellyttää monipuolisten kädentaitojen hallintaa. Meidän yhteisössämme arvostetuimmassa asemassa ovat juuri nämä kädentaitajat. Vastuullisuutta on huolehtia näiden osaajien ammatillisesta kehittymisestä sekä kestävästä työllistymisestä.

Ihmiset tekevät palvelun

Viihtyvät ihmiset ovat toimintamme kiistaton kulmakivi. Palvelukeskeisen tuotteen tarjoajana, kaiken keskiössä on omista huolehtiminen ja vahva yhteinen toimintakulttuuri. Lämminhenkinen ja kannustava tiimi tarjoaa myös korkealuokkaisimman tuotteen asiakkailleen.

Vastuullisuutemme

Toimintamme kannustaa sitoutumiseen sekä vastuullisuuteen, mikä on edellytys sekä työntekijän että koko yhteisön menestymiselle. Kunnianhimoiset ja yhdessä jaetut tavoitteemme innostavat huippusuorituksiin.

Valikoituminen

Kaikki joukkoomme hakeutuvat käyvät läpi kattavan perehdytyksen sekä tutustumisen jakamiimme arvoihin. Joukkoon soveltuvilta edellytetään poikkeuksellista ystävällisyyttä ja yhteistyökykyä.

Kohtaaminen

Palveluliiketoiminnan yksi keskeisimmistä mittareista on kommunikaation laatu. Tässä yhteydessä laadulla tarkoitetaan vuorovaikutuksen määrää, tiedonjaon läpinäkyvyyttä, viestinnän tehokkuutta sekä positiivisen viestinnän määrää. Me teemme töitä toisillemme – apua antaen ja toisen tarpeita kuunnellen.