Kuinka hanke etenee?

Askel kerrallaan – yhdessä!

Talomalli 6

Ennen rakennusluvan valmistumista, ennen perustuksen valamista ja ennen kuin ensimmäinen harkko voidaan muurata, on vastattava kysymykseen – Missä? Oikea sijainti ja mahdollisuuksia tarjoava tontti on kenties suurin yksittäinen päätös matkalla uuteen kotiin. Tontinostopäätökseen vaikuttaa suotuisan sijainnin lisäksi myös sen rakennettavuus. Tärkeimmät huomioitavat seikat tontin hankinnassa ovat:

 • Maaperän laatu: Onko tontin maaperä kantavaa ja soveltuuko se rakentamiseen?
 • Kaavoitus ja rakennusoikeus: Mitä alueelle saa rakentaa ja kuinka suuren?
 • Liittymät: Onko tontilla valmiit liittymät vesi-, sähkö- ja viemäriverkkoihin?
 • Ympäristötekijät: Miten ympäristötekijät, kuten melu tai valaistus, vaikuttavat tontilla?
 • Saavutettavuus: Miten tontille pääsee ja millainen on yhteydet palveluihin?

Rakennettavuuden arviointiin kannattaa kysyä ammattilaisen arviota, jotta voi varmistua kivitalounelman toteutumisesta. Jo rakennuspaikkaa miettiessä voit ottaa meihin yhteyttä rakentamisen kustannusarvion tekemiseksi. Koska toteutamme kivitaloja valmiiksi saakka, osaamme auttaa hankebudjetin muodostamisessa. Tällainen yhdessä suunniteltu hankebudjetti on myös asuntolainan myöntäjän mieleen.

Kodin luonnostelu on innostavaa ja ajatuksia herättävää aikaa, jolloin pohdit tulevan kotisi tärkeimpiä aspekteja. Kysymykset kuten ’Mitkä ovat asumistarpeeni?’, ’Mitkä ratkaisut ovat kestäviä?’ ja ’Mitkä päätökset ovat teknisesti ja taloudellisesti onnistuneita?’ ovat keskiössä. Tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon sekä tontin rakennettavuus että omat toiveesi kodista. Huolellisesti laadituilla luonnoksilla pystytään saavuttamaan etumatkaa hankkeen toteuttamisessa, ja sopivan toteuttajan löytäminen sekä taloudellisen kehyksen määrittäminen muuttuvat helpommiksi.

Keskeiset huomioitavat seikat kodin luonnostelussa ovat:

 • Tontin soveltuvuus: Miten tontti vaikuttaa suunniteltavan kodin rakenteeseen ja ulkonäköön.
 • Taloudelliset ja tekniset ratkaisut: Mitkä ratkaisut tukevat budjettiasi ja teknisiä vaatimuksia.
 • Kestävät valinnat: Miten valitut materiaalit ja rakennustavat vaikuttavat kodin pitkäikäisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Kivitalokeskukselta löydät valmiita malleja, joista voit aloittaa talosi suunnittelun, tai voimme räätälöidä juuri sinun tontillesi sopivan kodin. Jos mikään valmiista malleistamme ei tunnu sopivalta, ulkopuolisen arkkitehdin palkkaaminen on myös mahdollista. Palvelumallimme on joustava ja sopii niin omiin malleihimme kuin ulkopuolisten arkkitehtien suunnittelemiin kohteisiin.

Arkkitehtiluonnosten tai valmiiden pääpiirustusten ollessa kunnossa voidaan siirtyä toiveidesi mukaisen palvelumallin valintaan. Kerro meille avoimesti millaisen palvelukokonaisuuden haluaisit tilata ja pyri kuvaamaan palvelutoiveesi mahdollisimman tarkasti. Arkkitehtiluonnoksien ja valitun palvelumallin mukaan pystyt tilaamaan itsellesi uuden kodin.

Valitun palvelumallin ja toimitettavan sisällön lisäksi käydään yhdessä läpi hankkeen toteutusajankohta. Milloin suunnittelu ja rakentaminen voidaan aloittaa ja millaisia toiveita on työn valmistumisen suhteen. Aikataulun suunnittelemisen kanssa suositellaan olemaan hyvissä ajoin liikkeellä, jotta pääset asennuskalenteriin hyvälle paikalle.

Sopimuksessa kerrotaan kaikki talopaketin ostamista koskevat yksityiskohdat palvelun laajuudesta käytettyihin rakenteisiin. Sopimuksen tekemisessä on hyvä varmistaa että palvelumalli soveltuu elämäntilanteeseesi ja ajankäytön mahdollisuuksiin. Me olemme suunnitelleet palvelumallimme niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti sellaista kokonaisuutta, mikä sinulla on ajatuksissa tilata. Talopaketin tilaamisen yhteydessä käydään myös läpi tilaajan toimenpiteet talotoimitukseen liittyen. Tarjoamme myös kattavan Tilaajan ohjeen tueksesi. Mikäli tässä vaiheessa haluaisit tietää enemmän talon rakennuttamisesta, kannustamme ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä. Yhteystiedot.

Tilaajan ohjeessa käsitellään seuraavia teemoja, jotka on jäsennelty selkeyttämään rakennuttamisen vaiheita ja käytännön toimenpiteitä projektin aikana:

 1. Tontin hankinta ja valmistelu: Maaperätutkimus, liitoskohtalausunnon tilaaminen.
 2. Arkkitehtisuunnittelu: Luonnossuunnittelu, lupakuvien ja työkuvien teettäminen.
 3. Pääsuunnittelun järjestäminen: Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan palkkaaminen.
 4. Rakennusluvan hakeminen: Lupaprosessin hallinta ja dokumentaatio.
 5. Kiintokalusteiden suunnittelu: Kalustesuunnittelun aikataulutus ja toteutus.
 6. Sähkö- ja vesipisteiden määritys: Tekniikan sijoittelun ja valaistussuunnittelun toteutus.
 7. Tekniset valinnat: Rakennesuunnittelun valmistelu ja lähtötietojen varmistaminen.
 8. Sisustusvalinnat: Pintamateriaalien ja värimaailman valinta.
 9. Projektin päätöksenteon vaiheet: Tilaajan rooli ja osallistuminen päätöksenteossa.
 10. Roolit työmaavaiheessa: Mihin asioihin tilaajan tulee resursoida aikaa työmaavaiheessa?

Nämä teemat korostavat kokonaisvaltaisen ja järjestelmällisen suunnittelun merkitystä rakennusprojektin onnistumiselle.

Jotta kuntasi rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvan, he tarvitsevat suunnitelmia ja laskelmia rakennettavasta talosta. Jos rakennat avaimet käteen -periaatteella, saat myyjältäsi sekä pääsuunnittelijalta apua kaiken materiaalin kokoamiseen ja rakennuslupahakemuksen tekemiseen. Maksu vaihtelee kuntakohtaisesti ja sen tulee kattaa sekä kaavoitus- että rakennuslain edellyttämän teknisen tarkastuksen ja rakennusneuvonnan kustannukset. 

Lue lisää muuttovalmiista toimituksesta lataamalla ilmainen opas.

Kiintokalustesuunnittelun aikana otetaan huomioon kodin toiminnallisuus ja esteettisyys, mikä vaikuttaa merkittävästi asumisen mukavuuteen. Se kattaa kaiken keittiökalusteista ja kylpyhuoneiden varustelusta vaatekaappeihin ja säilytystiloihin. Huolellinen suunnittelu tässä vaiheessa varmistaa, että tilat ovat käytännöllisiä, tyylikkäitä ja vastaavat asukkaiden tarpeita. Kiintokalusteiden sijoittelu ja mitoitus vaikuttavat myös muihin rakennuksen osiin, kuten sähkö- ja vesipisteiden paikkaan, minkä vuoksi ne tulisi suunnitella ennen tekniikan suunnittelua.

Kiintokalustesuunnittelun viisi tärkeintä pointtia ovat:

 1. Ergonomia ja käytettävyys: Miten kalusteet palvelevat arjen toimintoja.
 2. Tilan tehokas hyödyntäminen: Optimaalinen tilankäyttö ja säilytysratkaisut.
 3. Tyyli ja ulkonäkö: Kalusteiden ulkoasun sovittaminen yhteen koko kodin ilmeen kanssa.
 4. Materiaalien ja viimeistelyn laatu: Kestävyys ja esteettiset valinnat.
 5. Integrointi rakennuksen muihin osiin: Huomioon otetaan sähkö- ja vesipisteet sekä muut tekniset aspektit.

Suunnittelemalla kiintokalusteet ennen tekniikkaa varmistetaan, että kaikki elementit sopivat yhteen ja toimivat saumattomasti, vähentäen myöhempiä muutoksia ja kustannuksia.

Tekniseen suunnitteluun kuuluvat lämmitysjärjestelmän, sähköjärjestelmän, käyttövesijärjestelmän, viemärijärjestelmän ja ilmanvaihdon suunnittelu. Otamme suunnittelussa huomioon yksityiskohtaiset toiveesi ja varmistamme suunnitelmien toteutettavuuden. Kun teknistä suunnittelua aloitetaan tulisi kaikki lähtötiedot olla valmiina ja niihin liittyvät erityistoiveet esitettynä. Tämä tarkoittaa että arkkitehtisuunnitelmat tulee olla tarkastettuna sekä tilaajan hyväksymänä toteutukseen. Tässä vaiheessa sinun on siis aika hengähtää ja valmistautua sisustusvarustelun, värien ja pintojen määrittämiseen.

Aloituskokouksella tarkoitetaan virallista rakennusvalvonnan kanssa pidettävä aloituskokousta. Aloituskokouksen järjestää työmaan vastaava työnjohtaja ja tilaisuudessa ovat paikalla pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä lupaviranomainen. Virallisen aloituskokouksen lisäksi pidämme työmaan aloituskokouksen, jossa käydään työmaan käytännön asioita läpi sekä varmistetaan työmaan hyvä liikkeellelähtö.

Oletko haaveillut, että saat määrittää uuden kotisi sisustuksen ammattilaisen ohjaamana? Me annamme sinulle mahdollisuuden määrittää kotisi varustelun toivomassasi taloudellisessa kehyksessä. Varustelun taso ja sisustuksen yksilöllisyys voi vaihdella, mutta valinnat ja päätökset tehdään aina samassa vaiheessa. Kun varusteluvalinnat on tehty ja toiveet kirjattu talteen, uuden kotisi toteutus voidaan aloittaa.

Kun suunnitelmat ovat valmiit, toimitussisältö on määritetty ja rakennuslupa on lainvoimainen, työmaan aloitusajankohta voidaan päättää. Kivitalon rakentaminen jaetaan vaiheisiin ja jokaiselle osa-alueelle on omat materiaalitoimituksensa sekä asennustiiminsä. Maarakennustyöt ja talon rungon pystytys menevät työvaiheiden osalta hieman päällekkäin. Tämänkin vaiheen läpiviennistä on yksityiskohtainen kuvaus Tilaajan ohjeessa.

Palvelumallit on suunniteltu niin, että sinun roolisi talopaketin pystytyksen aikana olisi mahdollisimman vähäinen. Tämä on mahdollistettu tarkalla rajapintasuunnittelulla sekä työjärjestysvalinnoilla. Tilaajan rooli runkovaiheessa vaihtelee valitun palvelumallin sekä seinäharkkotyypin mukaan. Palvelumallin valinta vaikuttaa tehtävään sisältöön ja seinäharkkotyypin valinta vaikuttaa työjärjestyksiin.

Ennen asuntoon muuttamista on varmistettava talon asumisturvallisuus. Tämä tarkastus tilataan viranomaiselta vastaavan työnjohtajan toimesta. Tarkastus koostuu useasta osa-alueesta ja kaikki osa-alueet tulee olla hyväksytty ennen uuden kodin käyttöönottoa.

Muutto voi olla iso käännekohta elämässä ja vie usein paljon aikaa. Muista kuitenkin sopia käytännön yksityiskohdista hyvissä ajoin ennen muuttoa. Tee muuttoilmoitus jos sinulla ei vielä ole sellaista. Muutosta tulee ilmoittaa myös sähköyhtiölle, verkko-operaattorille ja puhelinoperaattorille. Muista myös lukea nykyisen kodin sähkö- ja vesimittarit sekä ottaa uusi henkilökohtainen kotivakuutus. 

Lue lisää muuttovalmiista toimituksesta lataamalla ilmainen opas.

Kivitalotarjous vain 24 tunnissa!


Kustannusarvio vai kiinteä hinta?

Varaa aika myyjämme kanssa ja saa nopea kustannusarvio talopaketista tai suunnitelmistasi laskettu kiinteähintainen tarjous vain 24 tunnissa.

Ota yhteyttä