Kuinka hanke etenee?

Askeleet uuteen kotiin

Ennen rakennusluvan valmistumista, ennen perustuksen valamista ja ennen kuin ensimmäinen harkko voidaan muurata, on vastattava kysymykseen – Missä? Oikea sijainti ja mahdollisuuksia tarjoava tontti on kenties suurin yksittäinen päätös matkalla uuteen kotiin. Tontinostopäätökseen vaikuttaa suotuisan sijainnin lisäksi myös sen rakennettavuus. Rakennettavuuden arviointiin kannattaa kysyä ammattilaisen arviota, jotta voi varmistua kivitalounelman toteutumisesta.

Jo rakennuspaikkaa miettiessä voit ottaa meihin yhteyttä rakentamisen kustannusarvion tekemiseksi. Koska toteutamme kivitaloja valmiiksi saakka, osaamme auttaa hankebudjetin muodostamisessa. Tällainen yhdessä suunniteltu hankebudjetti on myös asuntolainan myöntäjän mieleen.

Kodin luonnostelu on kutkuttavaa sekä ajatuksia herättävää aikaa. Mitkä ovat asumistarpeeni? Mitkä ovat kestäviä ratkaisuja? Mitkä ovat teknisesti tai taloudellisesti onnistuneita päätöksiä? Luonnossuunnittelussa otetaan huomioon tontin rakennettavuus sekä sinun toiveesi uudesta kodista. Hyvin tehdyillä luonnoksilla saa etumatkaa hankkeen toteuttamiseen. Toteuttaja on helposti löydettävissä ja taloudellisen kehyksen määrittäminen on helpompaa.

Voit aloittaa talon luonnostelun Kivitalokeskuksen valmiista malleista tai voimme luonnostella juuri sinun tontillesi sopivan kodin. Ulkopuolisen arkkitehdin tilaaminen on vaihtoehto jos mikään Kivitalokeskuksen malleista ei ole mieleinen tai rakennuspaikkaan sopiva. Palvelumallimme soveltuvat useimmiten niin Kivitalokeskuksen kuin ulkopuolisen arkkitehdinkin suunnittelemiin kohteisiin.

Arkkitehtiluonnosten tai valmiiden pääpiirustusten ollessa kunnossa voidaan siirtyä toiveidesi mukaisen palvelumallin valintaan. Kerro meille avoimesti millaisen palvelukokonaisuuden haluaisit tilata ja pyri kuvaamaan palvelutoiveesi mahdollisimman tarkasti. Arkkitehtiluonnoksien ja valitun palvelumallin mukaan pystyt tilaamaan itsellesi uuden kodin.

Valitun palvelumallin ja toimitettavan sisällön lisäksi käydään yhdessä läpi hankkeen toteutusajankohta. Milloin suunnittelu ja rakentaminen voidaan aloittaa ja millaisia toiveita on työn valmistumisen suhteen. Aikataulun suunnittelemisen kanssa suositellaan olemaan hyvissä ajoin liikkeellä, jotta pääset asennuskalenteriin hyvälle paikalle.

Sopimuksessa kerrotaan kaikki talopaketin ostamista koskevat yksityiskohdat palvelun laajuudesta käytettyihin rakenteisiin. Sopimuksen tekemisessä on hyvä varmistaa että palvelumalli soveltuu elämäntilanteeseesi ja ajankäytön mahdollisuuksiin. Me olemme suunnitelleet palvelumallimme niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti sellaista kokonaisuutta, mikä sinulla on ajatuksissa tilata. Talopaketin tilaamisen yhteydessä käydään myös läpi tilaajan toimenpiteet talotoimitukseen liittyen. Tarjoamme myös kattavan Tilaajan ohjeen tueksesi. Mikäli tässä vaiheessa haluaisit tietää enemmän talon rakennuttamisesta, suosittelemme ottamaan oman alueesi kivitalomyyjään yhteyttä.

Jotta kuntasi rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvan, he tarvitsevat suunnitelmia ja laskelmia rakennettavasta talosta. Jos rakennat avaimet käteen -periaatteella, saat myyjältäsi sekä pääsuunnittelijalta apua kaiken materiaalin kokoamiseen ja rakennuslupahakemuksen tekemiseen. Maksu vaihtelee kuntakohtaisesti ja sen tulee kattaa sekä kaavoitus- että rakennuslain edellyttämän teknisen tarkastuksen ja rakennusneuvonnan kustannukset. 

Kodin kiintokalusteiden suunnittelu toimii lähtötietona useimmille teknisille suunnitelmille. Tästä johtuen kalusteiden määrittäminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää. Tarjous- ja sopimusvaiheessa mainitaan mitkä kalusteet toimitukseen sisältyy. Kalustesuunnittelija tekee tämän sisällön sekä sinun antamiesi lisätoiveiden pohjalta tarkat toteutussuunnitelmat. Mikäli olet valinnut sellaisen palvelumallin, mihin ei sisälly kiintokalusteita kannattaa kalustekokonaisuus siinäkin tapauksessa käsitellä samassa vaiheessa.

Tekniseen suunnitteluun kuuluvat lämmitysjärjestelmän, sähköjärjestelmän, käyttövesijärjestelmän, viemärijärjestelmän ja ilmanvaihdon suunnittelu. Otamme suunnittelussa huomioon yksityiskohtaiset toiveesi ja varmistamme suunnitelmien toteutettavuuden. Kun teknistä suunnittelua aloitetaan tulisi kaikki lähtötiedot olla valmiina ja niihin liittyvät erityistoiveet esitettynä. Tämä tarkoittaa että arkkitehtisuunnitelmat tulee olla tarkastettuna sekä tilaajan hyväksymänä toteutukseen. Tässä vaiheessa sinun on siis aika hengähtää ja valmistautua sisustusvarustelun, värien ja pintojen määrittämiseen.

Aloituskokouksella tarkoitetaan virallista rakennusvalvonnan kanssa pidettävä aloituskokousta. Aloituskokouksen järjestää työmaan vastaava työnjohtaja ja tilaisuudessa ovat paikalla pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä lupaviranomainen. Virallisen aloituskokouksen lisäksi pidämme työmaan aloituskokouksen, jossa käydään työmaan käytännön asioita läpi sekä varmistetaan työmaan hyvä liikkeellelähtö.

Oletko haaveillut, että saat määrittää uuden kotisi sisustuksen ammattilaisen ohjaamana? Me annamme sinulle mahdollisuuden määrittää kotisi varustelun toivomassasi taloudellisessa kehyksessä. Varustelun taso ja sisustuksen yksilöllisyys voi vaihdella, mutta valinnat ja päätökset tehdään aina samassa vaiheessa. Kun varusteluvalinnat on tehty ja toiveet kirjattu talteen, uuden kotisi toteutus voidaan aloittaa.

Kun suunnitelmat ovat valmiit, toimitussisältö on määritetty ja rakennuslupa on lainvoimainen, työmaan aloitusajankohta voidaan päättää. Kivitalon rakentaminen jaetaan vaiheisiin ja jokaiselle osa-alueelle on omat materiaalitoimituksensa sekä asennustiiminsä. Maarakennustyöt ja talon rungon pystytys menevät työvaiheiden osalta hieman päällekkäin. Tämänkin vaiheen läpiviennistä on yksityiskohtainen kuvaus Tilaajan ohjeessa.

Palvelumallit on suunniteltu niin, että sinun roolisi talopaketin pystytyksen aikana olisi mahdollisimman vähäinen. Tämä on mahdollistettu tarkalla rajapintasuunnittelulla sekä työjärjestysvalinnoilla. Tilaajan rooli runkovaiheessa vaihtelee valitun palvelumallin sekä seinäharkkotyypin mukaan. Palvelumallin valinta vaikuttaa tehtävään sisältöön ja seinäharkkotyypin valinta vaikuttaa työjärjestyksiin.

Ennen asuntoon muuttamista on varmistettava talon asumisturvallisuus. Tämä tarkastus tilataan viranomaiselta vastaavan työnjohtajan toimesta. Tarkastus koostuu useasta osa-alueesta ja kaikki osa-alueet tulee olla hyväksytty ennen uuden kodin käyttöönottoa.

Muutto voi olla iso käännekohta elämässä ja vie usein paljon aikaa. Muista kuitenkin sopia käytännön yksityiskohdista hyvissä ajoin ennen muuttoa. Tee muuttoilmoitus jos sinulla ei vielä ole sellaista. Muutosta tulee ilmoittaa myös sähköyhtiölle, verkko-operaattorille ja puhelinoperaattorille. Muista myös lukea nykyisen kodin sähkö- ja vesimittarit sekä ottaa uusi henkilökohtainen kotivakuutus. 

Ensimmäinen askel jo tänään


Anna meidän keskustella talounelmistasi yhdessä.

Varaa aika myyjämme kanssa. Me voimme tavata etäyhteydellä, tontillasi, kasvotusten pöydän ääressä tai sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Toivottavasti kuulemme sinusta pian.