Kuinka hanke etenee?

Askeleet uuteen kotiin

Ennen rakennusluvan valmistumista, ennen perustuksen valamista ja ennen kuin ensimmäinen harkko voidaan muurata, on vastattava kysymykseen – Missä? Oikea sijainti ja mahdollisuuksia tarjoava tontti on kenties suurin yksittäinen päätös matkalla uuteen kotiin. Tontinostopäätökseen vaikuttaa suotuisan sijainnin lisäksi myös sen rakennettavuus. Rakennettavuuden arviointiin kannattaa kysyä ammattilaisen arviota, jotta voi varmistua kivitalounelman toteutumisesta.

Kodin luonnostelu on kutkuttavaa sekä ajatuksia herättävää aikaa. Mitkä ovat asumistarpeeni? Mitkä ovat kestäviä ratkaisuja? Mitkä ovat teknisesti tai taloudellisesti onnistuneita päätöksiä? Luonnossuunnittelussa otetaan huomioon tontin rakennettavuus sekä sinun toiveesi uudesta kodista. Hyvin tehdyillä luonnoksilla saa etumatkaa hankkeen toteuttamiseen. Toteuttaja on helposti löydettävissä ja taloudellisen kehyksen määrittäminen on helpompaa.

Arkkitehtiluonnosten tai valmiiden pääpiirustusten ollessa kunnossa voidaan siirtyä toiveidesi mukaisen palvelumallin valintaan. Kerro meille avoimesti millaisen palvelukokonaisuuden haluaisit tilata ja pyri kuvaamaan palvelutoiveesi mahdollisimman tarkasti. Arkkitehtiluonnoksien ja valitun palvelumalin mukaan pystyt tilaamaan palvelumme. 

Sopimuksessa kerrotaan kaikki asunnon ostoa koskevat yksityiskohdat palvelun laajuudesta käytettyihin rakenteisiin. Sopimuksen tekemisessä on hyvä varmistaa että palvelumalli soveltuu elämäntilanteeseesi ja ajankäytön mahdollisuuksiin. Me olemme suunnitelleet palvelumallimme niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti sellaista kokonaisuutta, mikä sinulla on ajatuksissa tilata.

Jotta kuntasi rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvan, he tarvitsevat piirustuksia, joista näkyy, miltä tontillesi sijoitettavan talon tulisi näyttää. Tällä varmistetaan, että se noudattaa esimerkiksi yksityiskohtaista suunnitelmaa. Jos rakennat avaimet käteen -periaatteella, saat myyjältäsi apua kaiken materiaalin valmistukseen ja rakennuslupahakemuksen tekemiseen. Maksu vaihtelee kuntakohtaisesti ja sen tulee kattaa sekä kaavoitus- että rakennuslain edellyttämän teknisen tarkastuksen ja rakennusneuvonnan kustannukset. 

Kodin kiintokalusteiden suunnittelu toimii lähtötietona useimmille teknisille suunnitelmille. Tästä johtuen kalusteiden määrittäminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää. Tarjous- ja sopimusvaiheessa palveluun on mainittu tietyt kalusteet sisältyväksi. Kalustesuunnittelija tekee tämän sisällön ja sinun antamiesi lisätoiveiden pohjalta tarkat toteutussuunnitelmat. Meidän toimittamamme kalusteet ovat aina toiveiden mukaan suunniteluja.

Arkkitehdin pääpiirustusten pohjalta tehtävien teknisten suunnitelmien edistäminen on jo täysin meidän käsissämme. Tässä vaiheessa sinun on siis aika hengähtää ja valmistautua sisustusvarustelun määrittämiseen. Tekniseen suunnitteluun kuuluvat lämmitysjärjestelmän, sähköjärjestelmän, käyttövesijärjestelmän, viemärijärjestelmän ja ilmanvaihdon suunnittelu. Otamme suunnittelussa huomioon yksityiskohtaiset toiveesi ja varmistamme suunnitelmien toteutettavuuden.

Aloituskokouksella tarkoitetaan virallista rakennusvalvonnan kanssa pidettävä aloituskokousta. Aloituskokouksen järjestää työmaan vastaava työnjohtaja ja tilaisuudessa ovat paikalla pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä lupaviranomainen. Virallisen aloituskokouksen lisäksi pidämme työmaan aloituskokouksen, jossa käydään työmaan käytännön asioita läpi sekä varmistetaan työmaan hyvä liikkeellelähtö.

Oletko haaveillut, että saat määrittää uuden kotisi sisustuksen ammattilaisen ohjaamana? Me annamme sinulle mahdollisuuden määrittää kotisi varustelun toivomassasi taloudellisessa kehyksessä. Varustelun taso ja sisustuksen yksilöllisyys voi vaihdella, mutta valinnat ja päätökset tehdään aina samassa vaiheessa. Kun varusteluvalinnat on tehty ja toiveet kirjattu talteen, uuden kotisi toteutus voidaan aloittaa.

Ennen asuntoon muuttamista on varmistettava talon asumisturvallisuus. Tämä tarkastus tilataan viranomaiselta vastaavan työnjohtajan toimesta. Tarkastus koostuu useasta osa-alueesta ja kaikki osa-alueet tulee olla hyväksytty ennen uuden kodin käyttöönottoa.

Muutto voi olla iso käännekohta elämässä ja vie usein paljon aikaa. Muista kuitenkin sopia käytännön yksityiskohdista hyvissä ajoin ennen muuttoa. Tee muuttoilmoitus jos sinulla ei vielä ole sellaista. Muutosta tulee ilmoittaa myös sähköyhtiölle, verkko-operaattorille ja puhelinoperaattorille. Muista myös lukea nykyisen kodin sähkö- ja vesimittarit sekä ottaa uusi henkilökohtainen kotivakuutus. 

Ensimmäinen askel jo tänään


Anna meidän keskustella talounelmistasi yhdessä.

Varaa aika myyjämme kanssa. Me voimme tavata etäyhteydellä, tontillasi, kasvotusten pöydän ääressä tai sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Toivottavasti kuulemme sinusta pian.