Kuinka rakennamme


Työmaatoiminta konkretisoi unelmasi!

Kivitalon suunnittelu

Suunnittelun ensimmäinen askel on tutustua rakennuspaikkaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Luonnossuunnittelussa otetaan huomioon tonttisi mahdollisuudet ja omat toiveesi uudesta kodista. Kun kodin luonnokset vastaavat toivettasi ja ovat riittävän muuttumattomat, voidaan aloittaa tekninen suunnittelu. Tekniseen suunnitteluun kuuluvat rakenteiden, talotekniikan sekä työmaan suunnittelu. Teknisen suunnittelun aikana järjestetään asiakastapaaminen, jossa varmistetaan toiveidesi toteutuminen teknisen varustelun osalta.

Suunnittelun lisäksi ennen työmaan käynnistämistä tehdään varusteluvalinnat sisustuksen osalta. Systemaattisesti tehdyt ja selkeästi kommunikoidut suunnitelmat mahdollistavat sujuvan työmaan käynnistämisen.

Maarakennus

Kun rakennuslupa on lainvoimainen ja tarvittava työnsuunnittelu on tehty, järjestetään työmaan aloituskokous. Aloituskokouksessa käydään läpi työmaan kulku ja toimenpiteet toimivan työmaan käynnistämiseksi. Rakennukselle kaivetaan sen vaatima tila ja pohja täytetään kiviaineksella tavoitekorkoon.

Rakennuksen ulkopuoliselle talotekniikalle kaivetaan niiden edellyttämät kaivannot ja tekniikka asennetaan maahan täyttötöiden yhteydessä. Tontin maaperästä riippuen, maarakennusvaihe voi sisältää louhintaa tai paalutusta. Maarakennusvaiheen päätteeksi valmiiksi tiivistetyn sorakerroksen päälle merkataan tulevan rakennuksen kiintopisteet, joiden mukaan rakennus sijoittuu tontille.

Kivitalon runko

Kivitalon runko on näyttävä kokonaisuus. Runko koostuu anturasta, sokkelista, harkkoseinästä, ontelolaattavälipohjista sekä kattorakenteista. Harkkomuuraus alkaa anturasta ja jatkuu saumattomasti kattorakenteisiin saakka. Erillistä eristämistä ei tarvita sillä seinäharkoissa itsessään on tehokas eriste sisä- ja ulkokuoren välissä. Muurattu seinä vaatii toimiakseen vain huolellisen pinnoituksen molemmille puolille.

Runkovaiheessa tavoitteena on saada rakenteet suojaan sateelta eli vesikate ja ikkunat asennettua. Vesikatteen asentamisen jälkeen yläpohja eristetään ja rakennuksen sisäpuolta voidaan alkaa lämmittää. Sisäpuolella ennen pinnoitustöitä ja kalustamista muurataan väliseinät, joihin sähkö- ja LVI-rasioille tehdään paikat. Tässä vaiheessa talon ulkonäkö on jo hyvin havaittavissa, vain sisäpuolen pintarakenteet puuttuvat.

Julkisivu ja ulkopuoli

Varsinaisen harkkorungon lisäksi talon rakenteisiin kuuluvat erilaiset katokset, lipat, parvekkeet, sisäpuolen alakattorungot sekä julkisivun rappaus. Ulkopuolen viimeistelyä ovat julkisivun rappaus, pellitykset sekä julkisivun koristeosat. Julkisivun rappauksiin on saatavilla runsaasti eri värisävyjä ja julkisivun koristeosilla saadaan kaivattua näyttävyyttä. Terassit ja ulkolaatoitukset asennetaan julkisivurappauksen jälkeen.

Talotekniikka

Lämmitys-, ilmastointi-, käyttövesi- ja sähköjärjestelmä muodostavat taloteknisen kokonaisuuden. Ilmastointikanavat asennetaan yläpohjaan tai koteloituna välipohjan alapuolelle. Muu talotekniikka asennetaan pääosin lattiavalun yhteydessä ja putkivedot jäävät valun sisälle piiloon. Vesikiertoinen lattialämmitys, johon lämpö tuotetaan lämpöpumpulla, asennetaan lattiaan ennen lattiavalua. Talotekniikan asentaminen tehdään muutamassa erillisessä jaksossa työmaan etenemisen mukaan. Osa talotekniikasta asennetaan jo runkovaiheessa ja viimeiset työt vasta sisäpinnoitusten jälkeen.

Sisustaminen

Sisustusvaihe on hyvin kohdekohtainen ja tehdään aina asiakkaan varusteluvalintojen mukaan. Seinät tasoitetaan ja maalataan, ja lattiat pinnoitetaan. Märkätilat vesieristetään ja laatoitetaan. Osa sisustuskokonaisuutta ovat tietysti myös kalusteet, sisäovet, kaiteet sekä tulisija. Lattiapinnat ja muuta arat pinnat suojataan huolellisesti ja suojaus poistetaan vasta loppusiivouksen yhteydessä. Valmiin talon toimivuus testataan ja rakennus on valmis käyttöön otettavaksi.

Kivitalon rakentamisen aikataulu

Pientalohankkeen aikataulu on helppo jakaa kahteen kokonaisuuteen – suunnitteluun ja rakentamiseen. Suunnitteluaikataulussa otetaan huomioon kohteen erityispiirteet ja varmistetaan, että kaikki suunnittelun osa-alueet saavat riittävästi huomiota. Arkkitehtuurin, rakenteen ja talotekniikan suunnittelun tulee istua saumattomasti yhteen ja tuottaa lisäarvoa kokonaisuutena. Suunnitteluaikataulu valitaan kohdekohtaisesti ja on tyypillisesti vähintään 2 kuukautta.

Rakentamisvaiheen aikataulu määräytyy kohteen koon ja varustelun mukaan, ja sisältää enemmän vaihtelua. Kokeneiden suunnittelijoiden ja laadukkaan suunnittelun ohjauksen tuloksena on tahdistettu työmaa. Työmaa käynnistetään, kun toimitussisältö on tarkasti määritetty, mikä antaa hyvät suuntaviivat rakentamisvaiheen jokaiseen hetkeen. Rakentamisvaiheen kesto on vähintään 6 kuukautta ja voi haastavissa kohteissa nousta aina 12 kuukauteen saakka. Koska kivitalot rakennetaan paikalla muuraten, vuodenajalla ja sijainnilla on väistämätön aikatauluvaikutus. Kivitaloja rakennetaan ympäri vuoden, talvirakentamisen aikatauluvaikutus huomioiden.