Turvallinen rakentaminen


Rakentamisen turvallisuus perustuu palvelun ja rakenteiden luotettavuuteen. Mitkä asiat sinä haluaisit turvata hankkeesi aikana?

Toiveiden toteutuminen 

Rakennushankkeen aloittava odottaa mielenrauhaa, ennakoitavuutta ja toiminnan turvallisuutta. Näitä tavoitteita kohti päästään, kun yhteistyökumppaniksi valitaan toiminnastaan avoimesti kertova ja tuotteensa selkeästi esittelevä ammattilainen. Sisältötietoisuuden lisääminen on talotoimitusta etsivälle yksi ensimmäisistä askeleista kohti luottamusta siitä, että talounelma voi todella toteutua. Tämän luottamuksen muodostuminen luo mielenrauhaa projektin käynnistämiseen.

Kommunikaatio

Uuden kodin suunniteltu toteutuminen edellyttää laadukasta tiedonkulkua kaikkien osapuolten välillä. Suunnittelu, varustelu ja työnjohtaminen sisältävät paljon tietoa ja dokumentteja. Rakentaminen on turvallista kun tietoa jaetaan kattavasti, avoimesti ja tulevia vaiheita ennakoiden. Toimintamme perustuu ennakoivaan ja avustavaan tiedonjakoon hankkeen kaikkien osapuolten välillä.

Sopimus

Laadukas tarjous ja kattava sopimus on juridisen turvan perusta. Yhdessä myyjän kanssa määritetty sisältö ja laaja sopimus on kirjallinen todiste luottamuksen olemassaolosta osapuolten välillä. Juridinen turva on molemmille osapuolille käytännön toimintaa ja vastuita kuvaava dokumentti. Varmuus rakennustyömaan valmistumisesta on yksi laadukkaalla sopimisella varmistettava turvallisen rakentamisen aspekti.

Materiaalit ja rakenteet

Oikeat rakenteet luovat turvaa valmiissa rakennuksessa. Rakenneratkaisujen antama turva luo sillan turvallisen ostamisen ja asumisen välille. Kivitalot rakennetaan aktiivista elämää varten ja oikeilla rakenteilla toteutetussa talossa on mielenrauhaa. Runkorakenteissa käytämme kevytsoraharkkoja sekä valueristeharkkoja.

Laadunvalvonnan luonne

Me teemme laadunvalvonnan yhdessä asiakkaamme kanssa. Tällä tavalla varmistamme sekä meidän omien että sinun laatuodotusten kohtaamisen kaikissa vaiheissa. Katselmoinnin lisäksi dokumentoimme työvaiheita kattavasti ja asiaankuuluvasti.

Rakenteet

Edistämme rakentamisen laatua sekä asumisen turvallisuutta valitsemalla toimiviksi koettuja rakenteita ja tuotteita.

Kuinka rakennamme

Kivitalotyömaa on standardoitu prosessi vaihtelevassa ympäristössä. Tiedätkö mikä on kivitalon työjärjestys ja eteneminen?

Turvallisesti yhdessä

Rakentamisen turvallisuus toteutuu monivaiheisesti rakenteiden, palvelun ja talouden yhdistelmänä.