Talomalli – Kuinka valitsen oikean talomallin?

Talomallin valinta on keskeinen varhaisen vaiheen kysymys lähes jokaiselle rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Mallin valinnassa tulee heti aluksi tarkastella tilannetta kahdesta suunnasta: mitkä ovat minun tarpeeni ja kohdistuuko valintaan jotain rajoitteita. Tyypillisesti talomallin valinnassa lähdetään rakennuksen tyylin ja ulkonäön perusteella rajaamaan vaihtoehtoja. Yleisesti henkilö, joka etsii modernia kantikkuutta poissulkee perinteisempää harmoniaa edustavat mallit huomiotta. Tyylisuunnan jälkeen pureudutaan talomallin pinta-alaan ja tiloihin. Tällainen lähestymistapa on tuttu tilanteessa, jossa tonttia ei ole vielä hankittu ja sen rajoitteita ei tarvitse ottaa huomioon talomallia pohtiessa.

Tilanne on hyvin toisenlainen kun tontti on jo hankittu ja talomallin tulisi sopia siihen. Koska sijainti on asumisessa ehkä tärkein kriteeri, se lukitaan tontin hankinnalla luottaen siihen, että kyllä tuolle paikalle talo saadaan. Ja lähes poikkeuksetta saadaankin. Jos tontti on hankittu ennen talomallin haarukointia, ensimmäiset valintakriteerit poimitaankin rajoitteiden ja reunaehtojen puolelta. Reunaehtoja ovat rakennusoikeuden määrä, tontin ilmansuunnat, tontin muoto sekä alueen kaavamääräykset. Tässä tilanteessa katsotaan mallistoa kerrosluvun, kellariratkaisun tai talon muodon mukaan.

Tyypillisesti tarpeita ovat muun muassa:

 • Tilan tarve
 • Eri tilatyyppien tarve
 • Tyylisuunta
 • Sisustusmahdollisuudet
 • Kalustusmahdollisuudet
 • Tontinkäytön toiveet ja rakennuksen sijoittelu
 • Autotalli talon yhteydessä?

Talomallin valinnan vapautta tyypillisesti rajoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

 • Tontti on jo ostettu ja siihen voi rakentaa vain tietynlaisen talon
 • Alueen kaavoituksessa on jonkinlainen
 • Sinulla on tietty budjetti käytettävissä ja et halua ylittää sitä
 • Haluat pitäytyä tietyssä runkorakenteessa ja se rajoittaa talomallivalintaa

Talomallien muokattavuus

Kun olet löytänyt mieluisan talomallin Kivitalokeskuksen mallistosta tai jonkun toisen toimijan mallistosta, tulee mieleen pohtia talomallin yksityiskohtia. Käytännöt talomallien muokattavuudessa vaihtelevat toimittajittain ja ehkä tyypillisin toive on kellarimahdollisuus. Kellarin lisääminen tasamaatontille tarkoitettuun talomalliin on monille toimittajille haastava yhtälö. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, koska kellarin lisääminen kivitaloon on hyvin tavanomaista. Kivitalossa kellarin seinärakenteet ovat lähes identtiset maan pinnan yläpuolisten seinärakenteiden kanssa. Poikkeuksena on Siporex-talot(Bauroc, Jämerä), joissa maaperän kanssa kosketuksissa olevat rakenteet tulee tehdä jostain toisesta materiaalista. Lisää eri harkkotyypeistä toisessa artikkelissa ”Suuri harkkovertailu”.

Rinneratkaisuissa kellari on hyvin tehokas tapa kasvattaa asuttavaa pinta-alaa ilman tarvetta suuremmalle rakennusoikeudelle. Tilanteessa, jossa henkilö pohtii puutalopaketin tilaamista rinnetontille, kannattaa harkita kivitalon rakentamista. Kellarin seinärakenteilla voi tehdä koko rungon harjakorkeuteen saakka eikä puolessavälissä tarvitse vaihtaa rakennetyyppiä.