Harkko

Valuharkko – Leca-harkko – Siporex

Kivitalon runkorakenteiden vertailu mietityttää monia rakentamisesta kiinnostuneita. Tässä artikkelissa pureudumme kolmen käytetyimmän harkkotyypin ominaisuuksien arviointiin. Aivan aluksi on todettava, että kaikille harkkotyypeille on omat ominaiset käyttökohteensa eikä niitä voi kokonaisuuden arvioinnissa asettaa paremmuusjärjestykseen. Harkon ominaisuudet liittyvät sen suorituskykyyn sekä asennettavuuteen. Sekä suorituskyky että asennettavuus ovat tavalla tai toisella johdettavissa kustannuksiksi rakentamisen aikana tai rakennuksen elinkaaren aikana. Mikä on paras harkko juuri sinun tulevaan kotiisi? Tähän pohdintaan pyrin antamaan apuja tässä tekstissä. 

Tarkasteltaviksi harkoiksi on valittu Lecan kevytsoraharkko LSH-380, Lammin valueristeharkko LL400 sekä Jämerän Kivitalojen markkinoima kevytbetoniharkko Bauroc Ecoterm+ 375. Harkkomalleja on monia muitakin, mutta näillä kolmella voidaan muodostaa toimiva yleisvertailu. Vertailun aluksi on hyvä kertoa lyhyesti kunkin harkon käyttötavasta ja asennusperiaatteesta, jotta teknisemmälle vertailulle olisi tukeva pohja. 

Leca-harkko – kevytsoraharkko

Lecan kevytsoraharkko LSH-380 asennetaan muuraamalla harkot laastilla kiinni toisiinsa. Harkoissa on asennusta nopeuttavat pontit pystysaumoissa ja vaakasaumaan asennetaan ohut laastikerros. Harkko koostuu kantavista sisä- ja ulkokuorista, joiden välissä on eristekerros. Asennuksen yhteydessä vaakasaumoihin asennetaan raudoitteet ja aukkojen ylitykseen on erityisesti siihen suunniteltu palkkiharkko. Pidemmät ja poikkeuksellisen kovalla kuormalla olevat aukkojen ylitykset tehdään järjestelmään sopivilla teräsbetonipalkeilla. Järjestelmä soveltuu sekä kellarirakenteiden että maanpäällisten rakenteiden rakentamiseen ja onkin näihin tarkoituksiin vuosikymmeniä käytetty ratkaisu. LSH-380 harkko on LTH-380 harkosta päivitetty versio, jossa aiemmin polyuretaanista valmistettu eriste on korvattu biopohjaisella eristeellä. Suoritusarvoiltaan harkko on pysynyt muutoksessa käytännössä ennallaan. 

Harkko LTH-380

Eristemuottiharkko – Lammi LL400

Lammin LL400 harkko on yksi useista eristemuottiharkoista, joita markkinoilla on saatavilla. Eristemuottiharkko on pitkähkö termi ja sillä viitataan harkkoon, joka toimii paikalla valettavan betoniseinän muottina ja, jossa on vaadittava eristys valmiina. Eristemuottiharkkojen asennus sisältää useamman vaiheen seuraavasti. Harkot ladotaan seinälinjojen mukaisesti ja kiinnitetään eristeen kohdalta toisiinsa uretaanivaahdolla. Harkkojen asentamisen yhteydessä asennetaan harkkojen vaakasaumaan raudoitteet. Harkkojen asentamisen jälkeen asennetaan pystyraudoitteet harkon valuonteloihin. Koska seinät valetaan notkealla juotosbetonilla, seinissä olevat kolot, aukot ja avoimet päädyt muotitetaan, minkä jälkeen seinät voidaan valaa noin 1,5 metrin korkuisina erinä. 

Kevytbetoniharkko – Bauroc Ecoterm+ 375

Jämerä Kivitalojen markkinoima kevytbetoniharkko Bauroc Ecoterm+ 375 on kansankielellä niin sanottu Siporex-harkko. Kevytbetoniharkko poikkeaa edeltävistä harkoista teknisiltä ominaisuuksiltaan jonkin verran ja sille on omat käyttökohteensa. Kevytbetoni harkko muurataan ohuella saumalla ja sillä saadaan kerralla pinnoitusta vaille olevaa seinää Lecan LSH-380 harkon tapaan. Aukkojen ylitykset tehdään järjestelmään kuuluvilla valmiilla ylityspalkeilla tai paikalla valetuilla teräsbetonipalkeilla. LSH-380 ja LL400 harkoista poiketen kevytbetoniharkosta ei voida tehdä kellaria tai maanalaisia rakenteita.  

Paras harkko kivitaloon?

Harkkojen vertailussa on hyvä huomioida tarkastelun näkökulma ja sen soveltuvuus juuri sinun itsesi tilanteeseen. Jos olet suunnittelija, asentaja tai asiakas – mielenkiintosi kohde ja eri vertailu-ulottuvuuksien arvostus voi vaihdella suuresti. Suunnittelija arvostaa detaljikan yksinkertaisuutta ja intuitiivisuutta, asentaja työn helppoutta ja jälkityöstöä, asiakas taas ostamisen helppoutta ja kodin käyttöominaisuuksia. On erityisen oleellista arvioida, mihin ryhmään itse kuulut ja millä perusteella rakenteita valitset. Haastavia rakenteita ja vaikeasti hallittavia työvaiheita sisältäviä tuotteita voi olla vaikea saada ostettua laajalla sopimuksella kuten esimerkiksi muuttovalmiina. Haastepisteistä keskusteleminen avoimesti asiakkaan kanssa ja vaikeasti hallittavien työvaiheiden tunnistaminen kuitenkin mahdollistaa muuttovalmiiden kokonaisuuksien tarjoamisen. Me, Kivitalokeskus, taidamme olla ainoa tällaista palvelua tarjoava kivitalovalmistaja. 

No, mennäänpäs syvemmälle tuotteiden yksityiskohtiin. Alla on lueteltu harkkojen yksityiskohtaisemmat ominaisuudet. Listauksessa on laitettu vähemmälle painoarvolle ominaisuuksia, jotka yhdistävät kaikkea kivirakentamista tällaisia ovat muun muassa, lämmöneristävyys, ilmatiiveys, höyrynläpäisevyys, ääneneristävyys, epäorgaanisuus, huono kasvualusta eloperäiselle kasvustolle sekä tietysti paloturvallisuus. 

Harkkovertailu

LSH-380 

Vahvuudet

 • Asennettavuus – Harkko on kevyt nostaa ja helppo leikata eri työkaluilla.
 • Äänieristys – Eristeellä erotetut kiviainekset sisä- ja ulkokuori ovat hyvä rakenne ei toivottua ääntä vastaan. 
 • Lämmöneristys – Seinän massiivisuus ja eristeen paksuus varmistavat hyvän eristyskyvyn. 
 • Läpimenoaika – Muurattavalla harkolla saadaan muuttovalmiille kokonaisuudelle nopein valmistumisaika. 

Heikkoudet 

 • Ohuet rakenteet – Kevytsoraharkosta ei voida toteuttaa hyvin ohuita rakenteita, joihin kohdistuu poikkeuksellisen suuri pystysuuntainen puristuskuorma. 
 • Pitkät palkit – Pitkät palkit tulee tehdä teräsbetonista, mikäli palkin korkeus on rajoitettu esimerkiksi yläpuolella olevan ikkuna aukon tai ontelolaatan takia. 

LL400 

Vahvuudet 

 • Mekaaniset suoritusarvot – Seinät raudoitetaan tukevasti ja valetaan täyteen betonia, mikä antaa seinälle lähes betoniseinän puristuslujuuden eli seinää voidaan pystysuunnassa kuormittaa paljon. 
 • Äänieristys – Massiiviset betonivaluseinät ja ’pehmeä’ eriste välissä on hyvä eriste liikenteen ja lentokoneiden melua vastaan. 
 • Lämmöneristys – Seinän massiivisuus ja eristeen paksuus varmistavat hyvän eristyskyvyn. 

Heikkoudet 

 • Asennettavuus – Eristemuottiharkkoseinän saattaminen valmiiksi sisältää monia työvaiheita ja epävarmuutta betonivalujen onnistumisen suhteen. Seinävalujen muotitus ja valuihin vedettävien sähkövetojen tekeminen on tälle rakenteelle ominainen lisämauste. 
 • Pitkät palkit – Pitkät palkit tulee tehdä teräsbetonista, mikäli palkin korkeus on rajoitettu esimerkiksi yläpuolella olevan ikkuna aukon tai ontelolaatan takia.
 • Jälkityöstö – Eristemuottiharkkoseinä ja valujen yhteydessä aiheutuneet epätasaisuudet tulee oikaista tasoitusta varten ja materiaali on työstettävyydeltään… no ’betonin kovaa’.
 • Seinien kosteus – Seinien valaminen notkealla juotosbetonilla tarkoittaa, että seinien sisään valutetaan myös suuri määrä vettä, minkä tulee poistua rakenteesta ennen sen pinnoittamista.
 • Signaalin kuuluvuus – Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa raudoitetussa seinärakenteessa voi tulla vastaan signaalien kuuluvuusongelmia. 

Bauroc Ecoterm+ 375 

Vahvuudet 

 • Asennettavuus – Harkko on kevyt nostaa ja helppo leikata eri työkaluilla 
 • Signaalin kuuluvuus – Kevytbetonirakenteissa on kohtuullisen vähän raudoitusta, mikä antaa potentiaalia signaalin hyvälle kuuluvuudelle. 

Heikkoudet 

 • Ei kellaria – Kevytbetoniharkosta ei voida tehdä maanalaisia rakenteita. 
 • Seinien kosteus – Kevytbetoniharkon valmistusprosessissa harkkoon pumpataan suuri määrä vettä, mikä poistuu harkosta ajan kanssa. Aluksi kosteuden poistuminen on nopeaa, mutta hidastuu veden määrän laskiessa. Samoin kuin valettavan seinän tapauksessa, rakenteen pinnoittaminen tulee tehdä kosteuden poistuttua. Näin alennetaan riskiä pinnoitteiden epäoptimaalisesta kiinnittymisestä. 
 • Ohuet rakenteet – Kevytbetonista ei voida toteuttaa hyvin ohuita rakenteita, joihin kohdistuu poikkeuksellisen suuri pystysuuntainen puristuskuorma. 
 • Pitkät palkit – Pitkät palkit tulee tehdä teräsbetonista, mikäli palkin korkeus on rajoitettu esimerkiksi yläpuolella olevan ikkuna aukon tai ontelolaatan takia. 

Suoritusarvot

 Leca LSH-380 LL400 Bauroc Ecoterm+ 375 
Rakenteen paksuus 380 mm 400 mm 375 mm 
Harkon massa 20 kg 25 kg 14 kg 
U-arvo 0,17 0,17 0,20 
Ilmanääneneristysluku Rw 47 dB 51 dB 47 dB 

Mistä harkkoseinän kustannukset koostuvat? 

Kunkin harkkoseinärakenteen kokonaiskustannukset muodostuvat omia reittejään ja alla on listattu rakenteille ominaiset kustannukset. Seinärakenteen ympärillä on hyvin paljon kohdekohtaisia lisärakenteita, mitä ei tässä yksinkertaistetussa vertailussa olla otettu huomioon. Jos rakentamisessa käytetyt sanat ja termit on itselle vieraita, kannattaa pikaisesti vilkaista blogikirjoitusta, missä on avattu yleisimmin keskusteluissa esiintyviä rakentamisen termejä. Rakentamisen käsitteet

Kevytsoraharkko (LSH-380) 

 • Harkot ja laastit 
 • Vaakaraudoitus 
 • Palkkien muotitustarvikkeet tarvittaessa 
 • Muurausjohteet ja muuraustelineet 
 • Muuraustyö ja raudoitus 
 • Muotitustyöt tarvittaessa 
 • Muurauspurseiden putsaus 
 • Tarvikkeiden rahdit 
 • Jätekuljetukset ja -maksut 

Eristemuottiharkko (LL400) 

 • Harkot 
 • Aukonylitysteräkset 
 • Kiinnitysuretaanit ja asennustarvikkeet 
 • Vaakaraudoitus ja pystyraudoitus 
 • Anturatartuntateräkset anturavaluun 
 • Aukkojen ja pielien muotitustarvikkeet 
 • Juotosbetoni, kuljetus ja pumppaus 
 • Muurausjohteet ja muuraustelineet 
 • Kivien asennustyö, raudoitus ja muotitustyö 
 • Seinien betonointityö 
 • Seinävalujen jälkihoito sään mukaan 
 • Valupurseiden hionta 
 • Tarvikkeiden rahdit 
 • Jätekuljetukset ja -maksut 

Kevytbetoniharkko (Bauroc Ecoterm+ 375) 

 • Harkot ja laastit 
 • Palkkien muotitustarvikkeet tarvittaessa 
 • Muurausjohteet ja muuraustelineet 
 • Muuraustyö ja raudoitus 
 • Muotitustyöt tarvittaessa 
 • Muurauspurseiden putsaus 
 • Tarvikkeiden rahdit 
 • Jätekuljetukset ja -maksut 

Tuntuuko siltä, että löysit jo omiin tarpeisiisi sopivan harkkoratkaisun vai haluaisitko keskustella lisää juuri sinun projektityyppiisi parhaiten osuvasta ratkaisusta?

Koko rakennuksen kustannukset selviävät parhaiten vain laskemalla koko kohde rakenneosittain läpi. Tästä lisää kirjoituksessamme Omakotitalon kustannusarvio.

Jos sinua kiinnostaa harkkorakentaminen ja haluat oppia lisää siitä, kuinka se käytännössä tehtäisiin juuri sinun projektissasi, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Koko tiimimme on valmiina jakamaan osaamisensa ja neuvomaan sinua jokaisessa projektisi vaiheessa, varmistaen, että saat juuri sellaisen kodin kuin olet aina unelmoinut. Ota meihin yhteyttä nyt saadaksesi lisätietoja ja henkilökohtaista neuvontaa – olemme täällä auttaaksemme sinua rakennuttamaan unelmiesi kodin! Yhteystiedot

Tutustu myös muuttovalmiiseen kivitalotoimitukseen lataamalla ilmainen opas.