Talomalli 7 pohjakuva

Omakotitalon kustannusarvio

Kivitalokeskus on Suomen johtavin kivitalojen kustannuslaskija. Tästä syystä useimmat kivitalon rakennuttamista suunnittelevat ottavat meihin yhteyttä jo tontinhankintavaiheessa, jotta saavat ammattilaisen näkemyksen projektin talouteen heti alkumetreille. Tyypillisesti kustannuslaskentaa tehdään arkkitehtiluonnosten pohjalta, mutta tonttipäätöksiä tehtäessä suunnitelmia harvoin on vielä olemassa. Tällaisessa tilanteessa voidaan kuitenkin hyödyntää tilastopohjaista arviota olemassa olevien talohaaveiden pohjalta.

Talomalli 7 pohjakuva

Kun tontti on tiedossa, voidaan jo hyvin pitkälti määrittää yksi suurimmista kustannuseristä eli perustamistapa. Tähän kun lisätään tarvittava rakennuksen koko ja keskeisimmät varusteet, päästään kiinni rakennuttamisen kokonaiskustannuksiin. Kokonaiskustannusten lisäksi kiinnostava seikka on kustannusten jakautuminen hankintaeriin ja työurakoihin. Tämä ryhmittely kiinnostaa erityisesti henkilöitä, jotka haluavat toteuttaa projektin osaurakointimallilla sen sijaan että talopakettitoimituksena. Osaurakointimallin ja muuttovalmiin eroista tarkemmin blogissa Osaurakointi vai Muuttovalmis

Kustannusarvio ja kustannuslaskenta ovat kaksi hieman eri asiaa ja rakennuttajan on hyvä tietää kumpi näistä tukee hänen tilannettaan. Kustannusarvio tehdään usein vähäisillä lähtötiedoilla ja perustuu tilastotietoihin. Kustannuslaskenta taas perustuu rakenneosien määriin ja kullekin rakenneosalle määritettyyn kustannukseen. Tällainen tarkempi kustannuslaskenta tehdään pääsääntöisesti arkkitehtiluonnoksista oletettuihin tyyppirakenteisiin pohjautuen.

Talomalli 6 pohjakuva

Kustannuslaskenta on hyödyllinen työväline arkkitehdeille, oman kodin rakennuttajille, vastaaville työnjohtajille sekä projektipäälliköille. Millä tavalla sinä voisit hyödyntää kattavaa laskentaosaamistamme? Me hyödynnämme sitä tekemällä luotettavaa ja kattavaa tarjouslaskentaa asiakkaillemme.