Kivitalo

Kivitaloja ovat rakennukset, joiden kantavat rakenteen ovat pääosin tehty kiviaineisesta kovasta materiaalista. Tällaisia materiaaleja ovat muun muassa tiilet, harkot ja betonirakenteet. Tyypillisesti kivitalo termi liitetään omakotitaloihin tai muihin yhden tai kahden asunnon rakennuksiin, jolloin tyypillinen seinärakenteiden materiaali on harkko.

Harkko on tiiltä suurempi, noin puolen metrin mittainen ’palikka’, joita päällekkäin latomalla muodostetaan kivirakenteista seinää. Harkkoja on muurattavia sekä valettavia, ja molemmilla aikaansaadaan jämeriä kivitaloja kivitalojen tyypillisillä ominaisuuksilla. Betonirakenteiset kivitalot voidaan tehdä työmaalla betonista valaen tai elementtitehtaassa valetuista betonielementeistä.

kivitalo

Kivirunkoinen talo on maailmassa hyvin tyypillinen, koska sen raaka-ainetta on laajalti saatavissa. Suomessa puurakenteisten talojen osuus on poikkeuksellisen korkea raaka-aineen luonnollisen hyvästä saatavuudesta johtuen. Kivitalon edut puutaloon nähden ovat paloturvallisuus, kosteusturvallisuus, energiatehokkuus, tasalämpöisyys, ilmatiiveys, melun vaimennuskyky sekä lahoamattomuus.

Näistä hyvistä eduista johtuen kivitaloja on säilynyt paljon vuosisatojen takaa ja niiden merkitys kulttuuriin on valtava. Kivitalot säilyttävät arvoaan juurikin edellä mainittujen etujensa vuoksi, minkä vuoksi sellaisen rakentaminen sopii erityisesti arvorakentajalle. Kuluttajalle, joka arvostaa pysyvyyttä, säilyvyyttä, turvallisuutta sekä taloudellista vakautta. Kivitalolla on aina ollut ihmisen sosiaalista statusta kohottava vaikutus ja se vaikutus on edelleenkin relevantti. Myös tällaisilla seikoilla on rakennuksen arvoa korottava vaikutus, mutta ei välitöntä kustannusvaikutusta.

Mikäli olet kiinnostunut tarkemmin kivitaloista, sellaisen rakennuttamisesta tai markkinasta yleisesti, tule keskustelemaan kanssamme kivitalojen mahdollisuuksista.