Kivitalokeskus - Relax

Euribor 3kk, 6kk ja 12kk kehitys lähivuosina

Asuntolainan ottaminen on monille suuri elämänvaihe, ja yksi tärkeimmistä tekijöistä lainan kustannusten kannalta on valittu viitekorko. Useat asuntolainat sidotaan Euroopan rahamarkkinoiden liikkeistä kertovaan Euribor-korkoon, joka voi vaihdella eri aikajaksoilla. Tässä blogissa tarkastelemme, miten kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden Euribor-korot ovat kehittyneet vuosien 2022 ja 2023 välillä.

2021: Vakaus ja matalat korot

Vuoden 2021 alussa Euribor-korot olivat historiallisen matalalla tasolla, osittain Euroopan keskuspankin matalien ohjauskorkojen vaikutuksesta. Koko vuoden ajan korot säilyivät suhteellisen vakaana, ja lyhyemmät 3kk ja 6kk Euriborit olivat lähellä nollaa, myös 12kk Euribor pysyi matalana.

2022: Maltillista nousua talouden elpyessä

Vuonna 2022 Euribor-korot jatkoivat vakauttaan ensimmäisen puoliskon aikana. Kuitenkin vuoden edetessä ja talouden elpyessä, erityisesti vuoden 2023 alussa, havaittiin maltillista nousupainetta kaikissa viitekoroissa. Inflaatiopaineet ja talouden kasvunäkymät alkoivat vaikuttaa rahamarkkinoihin.

2023: Nousupainetta kaikissa viitekoroissa

Vuoden 2023 alussa Euribor-korot jatkoivat nousuaan kaikilla aikaväleillä. Sekä 3kk, 6kk että 12kk Euribor näyttivät reagoivan talouden elpymiseen ja kasvaneisiin inflaatiopaineisiin. Pitkän aikavälin koroissa odotukset talouskasvusta ja inflaatiosta vaikuttivat vahvasti.

Vaikutukset asuntolainoihin ja suunnitteluun

Asuntolainojen viitekorkojen kehitys vuosien 2021–2023 aikana korostaa tarvetta seurata talouden yleistä suuntaa ja rahoitusmarkkinoiden muutoksia. Nousupaineet voivat heijastua asuntolainojen korkokustannuksiin, ja asuntovelallisten on syytä harkita suojakeinoja, kuten kiinteää korkoa, korkoriskin hallitsemiseksi. Kokonaisuudessaan Euribor-korkojen ennusteet tarjoavat viitteitä talouden terveydestä ja voivat auttaa asuntolainanottajia tekemään informoituja päätöksiä lainaehtojensa suhteen.

Vuonna 2024 odotetaan muutoksia talousilmastossa, jotka voivat tehdä omakotirakentamisesta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Inflaation pienentyessä ja korkojen ennustettavasti laskiessa, omakotirakentamiseen ryhtyminen voi olla erinomainen vaihe. Nämä muutokset voivat luoda otollisen ympäristön uusien projektien aloittamiselle ja voivat tarjota rakentajille mahdollisuuden hyötyä pitkästä korkojen laskuvaiheesta.

Talomalli 7

Rakentajat voivat hyötyä aloittamalla projektejaan tällä hetkellä, kun rahoitusolot voivat olla kääntymässä suotuisiksi. Korkojen laskuvaihe voi tuoda selkeitä säästöjä pitkäaikaisissa lainakustannuksissa, ja mahdollisuus hyötyä tästä vaiheesta voi olla avain onnistuneeseen omakotirakentamiseen. Rakentajat voivat myös odottaa tarvikkeiden ja työvoiman kustannusten mahdollista tasaantumista, kun talouden paineet lievenevät ja edellisten vuosien turbulenssi on takana.

Omakotirakentamisen houkuttelevuus voi olla korkeampi kuin pitkään aikaan, ja ne, jotka harkitsevat unelmiensa kodin rakentamista, voivat löytää itsensä optimaalisesta asemasta vuoden 2024 tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. On tärkeää seurata talouden kehitystä ja tehdä päätöksiä huolella, mutta mahdollisuus käynnistää omakotirakentamisprojekti voi olla houkuttelevampi kuin koskaan ennen.

Rahoittajia kiinnostaa entistä enemmän luotettavat kustannusarviot ja budjetit projektiin lähdettäessä. Kivitalokeskus tarjoaa tarkkarajaisia toimituksia, jotka ovat erinomaista materiaalia pankin ja rahoituslaitosten silmissä. Kiinteähintainen muuttovalmis kivitalotoimitus antaa turvallisen aloituksen hankkeen budjetointiin.