Lentomelu – Talo lentomelualueelle

Talon rakentaminen lentomelualueelle tulee vastaan monilla Espooseen, Vantaalle, Keravalle ja Nurmijärvelle taloa suunnittelevilla. Lentoliikenteen äänimaailma ei ole aina ollut merkille pantavaa, mutta lentoliikenteen yleistyttyä ja lentokoneiden koon kasvaessa sen vaikutus asumisviihtyvyyteen on havaittu. Talonrakentajan ei kuitenkaan tarvitse tästä hätkähtää, koska lentomelun tehokkaaseen torjuntaan on hyväksi todettuja ratkaisuja.

Lentomelualue on jaettu vyöhykkeisiin lentokenttäalueen ympärille ja se muodostuu kiitoteiden muotoja mukailevista alueista. Lentomelua muodostuu sekä lentokoneen lasku että nousu vaiheessa ja lentomelualue, minkä vuoksi aluetta on määritetty kiitotiestä molempiin suuntiin. Lentomelualue jaetaan tyypillisesti kahteen eri alueeseen, joiden rajapintoja kutsutaan verhokäyräksi. Lentomelualueiden äänitasot ovat 50 desibeliä ja 55 desibeliä.

Kun tarkastelet myytävää tonttia Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä, Helsingissä tai Tuusulassa, on suositeltavaa tarkistaa kuuluuko tontti selvästi lentomelualueeseen. Jos kuuluu, se voidaan ottaa arkkitehdin luonnossuunnittelussa tai talomallin valinnassa huomioon. Tässä linkki lentomelukarttaan, mistä voit tarkistaa harkinnassa olevan tontin lentomelutilanteen.

Mitä tehdä jos tonttini kuuluu lentomelualueeseen?

Talon seinien, ikkunoiden ja katon tulee eristää talon ulkopuolista ääntä riittävästi. Jos ulkopuolinen äänimaailma on voimakas, talon ulkovaipalta (seinät, ikkunat ja katto) vaaditaan parempaa suorituskykyä meluntorjunnassa.

Rakennuksen ilmatiiveys on äänen eristämisessä keskeistä. Vaikka talon rakenteet olisivat muuten hyvin ääntä eristävät, mutta oven raosta paistaa päivä, ääni johtuu taloon sisälle. Ääni on ilmanpaineen vaihtelua tietyllä taajuudella ja tämä ilman paineen vaihtelu tulee sisään siltä mistä ilmakin tulee. No tämä ei kuitenkaan ole asia mihin suunnittelupöydällä vaikutetaan, mutta antaa siis yleiskuvan siitä miten ääni toimii arkipäivän termein.

Rakennuksen ilmatiiveyden lisäksi äänimaailman hallintaan vaikutetaan rakenteiden materiaalivalinnoilla ja rakennetyypeillä. Rakenteen massa vaimentaa ääntä ja rakenteiden erottaminen toisistaan irti ehkäisee äänen johtumista talon sisälle rakenteita pitkin. Tällaisesta rakenteesta hyvä esimerkki on kivitalon seinä, jossa seinärakenteen ulko- ja sisäpinta ovat kiveä ja näiden välissä on eriste. Eriste, mikä on täynnä ilmahuokosia. Tämä on siis tyypillinen harkkoseinärakenne tai betonielementtirakenne. Poikkeuksena on yksiaineinen kevytbetoniharkko (Siporex), jossa ei tätä erottavaa eristekerrosta ole.

Talon seinäpinta alasta osa on ikkunaa ja ovea. Ikkunat ja ovet eivät ole yhtä tehokkaita äänen eristäjiä kuin kiviseinä, eli mitä suurempi ikkunapinta-ala talossa on sitä heikommin se kokonaisuudessaan eristää ääntä. Muun muassa tämä on yksi keskeinen seikka, mikä kannattaa ottaa huomioon jo luonnossuunnittelussa.

Mistä tiedän, mitkä rakenteet pitää valita?

Jos rakennus on selvästi lentomelualueella, rakennusvalvonta voi vaatia tehtäväksi selvityksen rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyydestä. Tälle on monta muutakin nimitystä kuten meluselvitys, äänitasoselvitys ja rakennuksen äänitasotarkastelu. Selvityksessä lasketaan huoneittain tilojen äänitaso valituilla rakenteilla ja kerrotaan, mitä tyyppirakenteista poikkeavaa tulee toteuttaa, jotta riittävä ääneneristys toteutuu.

Jotta kunkin tilan äänitaso saadaan vaaditulle tasolle, voidaan joutua tekemään joitakin näistä toimenpiteistä:

  • Ulkoseinärakenne vaihdetaan kiviaineiseksi
  • Alaräystäille asennetaan ääniloukut
  • Pääovi vaihdetaan desibelioveksi tai toteutetaan tuulikaappi
  • Ylimmän kerroksen sisäkattoon asennetaan ylimääräinen kipsilevy.
  • Terassin ovet vaihdetaan desibelioviksi.
  • Kiinteitä ikkunoita muutetaan avattaviksi tiloissa, joissa äänitaso jää koholle.
  • Kiinteitä ikkunoita vaihdetaan desibeli-ikkunoiksi jos niin isoja ettei voi olla avattavia.
  • Ikkunoita pienennetään tiloissa, joissa raja ylittyy

Lisätietoa lentomelusta

Mikäli olet rakentamassa kivitaloa lentomelualueelle ja tarvitset lentomeluselvitystä, voit soittaa suoraan Kivitalokeskukselle numeroon 0201984000.