Turvallisempi koti


Kaikki alkaa uuden kodin haaveilemisesta. Me rakennamme haaveista kodin, joka on suunniteltu sinulle tärkeimpiä asioita varten. Rakennukset muodostavat kylät ja kaupungit, ihmiset muodostavat yhteisön. Jokainen koti on ainutlaatuinen paikka ja keskeinen turvallisuuden lähde. Tavoite turvallisesta yhteiskunnasta, yhteisöstä ja lähialueesta on meille kaikille yhteinen.

Me haluamme olla suuremmassa roolissa turvallisen asuinympäristön rakentamisessa. Hyvinvoivan yhteisön lämpimimpiä voimia ovat ystävyys ja ystävällisyys. Ystävyyden lisäämiseksi teemme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Kannustamme kaikkia ystävyyteen ja haluamme sinutkin mukaan lähialueiden kehittämiseen ystävyyden voimin.

Annathan meistä tulla ystävät

Kun teet yhteistyötä kanssamme, välillemme muodostuu samalla ikään kuin ystävyyssuhde. Ystävyyden syntymiseksi ihmisten on kohdattava ja löydettävä yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Ystävyyssuhde voi muodostua myös myyjän ja asiakkaan välillä – ehkä yhteisen tapaamisen merkeissä tai yhteisen kontaktin suosituksesta. Korostaaksemme sitä kuinka tärkeää on ystävyyssuhteiden muodostuminen, lahjoitamme Mannerheimin Lastensuojeluliitolle viisi euroa jokaista myyntitapaamiseen saapuvaa perhettä kohti.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton yksi keskeisistä tehtävistä on ehkäistä kiusaamista. Lahjoitusvaramme ohjataan varhaisten vuosien ystävyyttä tukevaan työhön ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Pidetään yhdessä huolta hyvinvoivasta yhteisöstämme – erityisesti nuorista kasvavista ystävistämme.